Ulusal ÇİLYAD Programı Ülkemizin Her Noktasına Yayıldı

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) kursları bebek ve çocuk ölümlerini ve önlenebilir sakatlıkları azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Üniversitelerimizin işbirliği ile yapılmaktadır.

İlk olarak 9-10 Aralık 2004 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen eğitimci kursunun ardından Sağlık Bakanlığı’nın Bölge Eğitim Merkezi olarak kabul ettiği İllerin tümünde önce uygulayıcı ardından da eğitimci kursları yapılmıştır. Eğitimci eğitimi yapılan Bölge Eğitim Merkezlerinde Üniversitelerle işbirliği yapılarak, uygulayıcı kurslarının bölgesel olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. Böylece bir Bölge Eğitim Merkezi kendisine bağlı olan illerde de ÇİLYAD uygulayıcı kursları yapmaya başlamıştır. Bu sayede aynı anda ülkemizin birçok yerinde eşzamanlı olarak ÇİLYAD kursları yapılabilmekte ve uygulayıcı sayısı her geçen gün artmaktadır.

Bugüne kadar çeşitli illerde yaklaşık 1100 ÇİLYAD eğitimcisinin görev aldığı hekim ve hekim dışı sağlık personellerine yönelik düzenlenen ÇİLYAD Uygulayıcı kurslarında 20.000’e yakın kişi sertifikalandırılmıştır.

37 Üniversitenin desteğini alarak ilerlemeye devam eden Ulusal ÇİLYAD Programı gerek eğitimcilerin, gerekse katılımcıların coşkulu desteği ve sinerjisi ile bugünlere gelmiştir. Kursun emekleme ve yürüme aşamaları bitmiş, sizlerin de desteği ile koşmaya başlamıştır. Bugün 29 ilde ÇİLYAD kursları düzenlenmekte, 2013 yılı sonunda kurs düzenlenebilen merkezlerin sayısının artırılması planlanmaktadır.

Ulusal ÇİLYAD Programının değerlendirildiği ve geleceğe yönelik planların yapıldığı Çalıştaylar düzenlenerek yurt genelinde ÇİLYAD eğitimcileri ve yöneticileri arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanmaktadır. 18-19 Ocak 2007 tarihinde yapılan “1. ÇİLYAD Çalıştayı”nda uygulamalarındaki süreç değerlendirilmiş ve ileride yapılacak uygulamalara yönelik yeni kazanımlar elde etmek için yeni planlar geliştirilmiştir. 17-18 Ocak 2008 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz "2.ÇİLYAD Çalıştayı ve Kurs Yöneticiliği Eğitimi"nin ana teması “standardizasyon” olarak belirlenmiştir. Bu çalıştayda Ulusal ÇİLYAD Programının ülke genelinde standart bir şekilde uygulanabilmesi için çalışmalar yapılmış ve kurs yöneticileri belirlenerek kursların standart bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli eğitimler verilmiştir. 26-27 Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz "3.ÇİLYAD Çalıştayı”nda kurs alanların uzak dönem değerlendirmelerinin yapılmasına karar verilmiş ve değerlendirme yönteminin standardizasyonu yapılmıştır. 10 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirdiğimiz "4.ÇİLYAD Çalıştayı”nda “bütüncül yaklaşım” teması irdelenmiş ve olgu senaryoları üretilerek ilk denemeleri yapılmıştır. Bu çalıştayda ayrıca ulusal düzeyde bir yarışma yapılarak ÇİLYAD eğitimcilerinin motivasyonu artırılmıştır. Bütüncül yaklaşım senaryolarının “hatırlatma kursları”nda kullanılmasına da karar verilmiştir. 17-18 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan "5.ÇİLYAD Çalıştayı”nın ana teması ise “Yenidoğan ve Çocuk Hastanın Taşınması” olarak belirlenmiş ve ülkemizin önemli bir sorunu olan hasta taşıması ve taşıma sırasında mekanik ventilasyon kullanımı konularında uygulamalı eğitimler yapılarak çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 13 Mart 2012 tarihinde düzenlenen 6. ÇİLYAD Çalıştayı’nda kursun geldiği durum ortaya konularak, gereksinimleri karşılamak üzere planlar geliştirilmiştir. Özellikle kursun eğitmen gereksiniminin karşılanmasına yönelik eğitici eğitimi programlarının artırılması kararlaştırılmıştır. 2012 yılında düzenlenen eğitimci eğitimi kurslarında ilk kez hekim dışı sağlık personelleri de eğitmen olarak kursun eğitmen ekibine dahil olmuşlardır. 2012 yılı sonu itibariyle 160 hekim dışı eğitmen ÇİLYAD kurslarında görev alabilecek durumdadırlar.

"Ulusal ÇİLYAD Programı Kayıt Sistemi”nin elektronik ortamda uygulamaya konmasıyla standardizasyon konusunda önemli bir adım atılmıştır. Standardizasyonun denetimi için bazı eğitimciler "Ulusal ÇİLYAD Programı Kurs Gözetmeni" olarak görevlendirilmiş ve çeşitli illerde yapılan kurslara gözetmen olarak gönderilmiştir.

Ulusal ÇİLYAD Programının ulaştığı bu noktada, “Kurtarılan her çocuk yaşatılan bin umuttur” sloganıyla yola çıkarak çocuklarımıza ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine hizmet edenler önlerinde saygıyla eğilmeyi hak etmektedirler.